Algemene voorwaarden

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt wordt door Balance Yoga en haar medewerkers als vertrouwelijk behandeld. Evenzo dien jij als deelnemer alle informatie die mededeelnemers en begeleiders tijdens activiteiten verstrekken, ook vertrouwelijk te behandelen.

Eigen verantwoordelijkheid

Deelname aan de activiteiten van Balance Yoga geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door je in te schrijven voor een activiteit verklaar je dat je akkoord bent met dit uitgangspunt.

Betaling

Binnen enkele dagen na je inschrijving voor een activiteit ontvang je een nota op het door jou opgegeven mailadres en wordt je verzocht deze binnen 14 dagen te voldoen via de iDeal-link of op NL15 TRIO 0786 8174 02 t.n.v. Balance Yoga, o.v.v. het notanummer.

Annulering

Na je inschrijving heb je 14 dagen bedenktijd, daarna gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: tot 4 weken voor aanvang van een activiteit kun je nog afzeggen. Je bent dan alleen € 15,00 administratiekosten verschuldigd. Daarna, of bij tussentijds afbreken van deelname is geen restitutie van de deelnamekosten mogelijk.

Bij overmacht, noodweer, te weinig inschrijvingen, of ziekte, behoudt Balance Yoga zich het recht voor om activiteiten uit te stellen, samen te voegen of te annuleren. Bij annulering ontvang je z.s.m. bericht en worden reeds betaalde deelnamekosten teruggestort.